Wat is Spiritus?

Met spiritus maak je vuur. En dus licht en warmte. En je maakt er je ramen mee schoon, zodat je weer helder naar buiten kunt kijken. Of naar binnen.
Spiritus is Latijn voor "geest". De menselijke geest of de Geest van God. In ons leven moet - soms opnieuw- de Geest uit de fles. De Geest die ons vuurtje doet vlammen. De Geest die helder zicht geeft op onszelf, onze wereld, ons doel.

Onder de naam Spiritus geef ik cursussen en andere toerustingsprogramma’s op het gebied van zingeving, spiritualiteit, religie en cultuur. Mijn belangrijkste inspiratiebron en kompas daarbij is het christelijk geloof in de brede zin van het woord. Dit speelt een rol bij de keuze en de uitwerking van de onderwerpen. Maar 'gelovig zijn’ is geen voorwaarde om te kunnen deelnemen. Interesse in het onderwerp is genoeg!

Soms staat bij een cursus vermeld voor welke doelgroep deze in het bijzonder geschikt is. Meestal is dit al duidelijk uit de titel.

Ik werk veel met groepen, maar een individueel traject is ook mogelijk.kaars  kind