Cursusaanbod‎ > ‎

Amsterdamse kerkgeschiedenis

Amsterdam heeft zijn welvaart voor een belangrijk deel te danken aan 'het Mirakel van Amsterdam' in het jaar 1345. Wat gebeurde er? En waarom bracht dat Mirakel welvaart? 

Het oudste gebouw van Amsterdam, de Oude Kerk of eigenlijk Sint Nicolaaskerk, heeft een bewogen geschiedenis. Na de "Alteratie" in 1578, toen het stadsbestuur koos voor de Reformatie, ging deze katholieke kerk over in gereformeerde handen. Wat was die Alteratie? En hoe ging het verder met de katholieken en anderen zoals de Doopsgezinden? En wat heeft Sint Nicolaas eigenlijk te maken met Amsterdam?

Waar werd de eerste Baptistensamenkomst ter wereld gehouden? Waar werd de eerste Pinkstergemeente van Nederland gesticht? En de eerste vestiging van het Leger des Heils? Waar werd de Wereldraad van Kerken opgericht? Inderdaad.... allemaal in Amsterdam.

Kortom, de geschiedenis van kerk en christendom is heel boeiend, en Amsterdam is er innig mee verbonden. Deze cursus heeft dan ook een dubbele doelstellingen: Met wat we in de stad aantreffen, krijgen we meer zicht op de geschiedenis van christendom en kerk. En andersom: toegerust met kennis van de algemene kerkgeschiedenis kijken we met nieuwe ogen naar de stad.

Inhoud
We beginnen met een snelle vogelvlucht door het eerste millennium van de Kerk (toen er nog geen Amsterdam was...): Van vervolging naar staatsgodsdienst, de canon en de concilies, volksverhuizingen en chaos, leiderschap en orde, kerk en staat, missionarissen, monniken en kloosters. Zo komen we bij de Middeleeuwse kerk en maatschappij.

Vervolgens komen aan de orde (een globale lijst van onderwerpen):
 • Het Mirakel van Amsterdam (Middeleeuwse theologie en devotie)
 • De Oude Kerk en Sint Nicolaas (katholiek en protestants)
 • Gebed zonder End (kloosters, congregaties en begijnen)
 • Reformatie, Revolutie en Alteratie (Lutheranen, Calvinisten, en Spanjaarden)
 • Mokum, vrijplaats voor minderheden en andersdenkenden
 • Ons Lieve Heer op Solder (schuilkerken)
 • Mennonieten, Wederdopers en Baptisten
 • Kunst en Kerkbouw 
 • De Diaconie, armenzorg en hofjes
 • Godsdienstvrijheid in de 19e eeuw
 • Het Reveil (Isaac Da Costa e.a.) 
 • Jan de Liefde en "Het heil des volks"
 • Abraham Kuiper en de gereformeerde zuil
 • De eerste Pinkstergemeente
 • De Wereldraad van Kerken en de oecumenische beweging
(De na-oorlogse geschiedenis zal in een andere cursus meer aandacht krijgen.)

De twee excursies in de stad sluiten aan bij deze onderwerpen. 

Naar Aanmeldformulier


 • Startdatum: in overleg

 • Alle dagen en tijden: 
  5 woensdagavonden, 19.30 - 21.00 uur.
  eens per 14 dagen
  plus 2 excursies op zaterdagmiddagen, datums in overleg.

 • Kosten: 
  145,- euro, inclusief materiaal en excursies.  
  Kijk hier voor Informatie over betaling en annulering.

 • Benodigde lectuur / materiaal: 
  Dit wordt tijdens de cursus uitgereikt.